Rondom de Vermaning - Nieuwsbriefblad Doperse berichten


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier december 2016,januari,februari 2017
Data:
29 november beraadsdag GDS in Haren
23 december Kerstviering voor jong en oud
25 dec kerstviering, aanvang met koffiedrinken om 9.30 uur
30+ gespreksgroep
7 december bij ?
Inhoud
1 Data
2 Verwachting
3 Fotos tentoonstelling open momentendag
4 Berichten vanuit de kerkenraad
5-6 Menno Simonslezing door Erik Borgman
6 Preekrooster
7 Raad v kerken data ‘winterwerk’
7-8 ‘Lopen op het water’ rapport H. Stenvers
9 Doopsgezind kwartetspel
10 Verjaardagen

Verwachting

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het volop herfst, de mooie gekleurde bladeren zijn voor een groot deel van de bomen, de laatste knoppen van mijn rozen trotseren de kou en het is bij vlagen koud en guur en regenachtig. Dat is hoe ik me de herfst voorstel, verwacht en beleef en ik denk zelf dat het al eeuwen zo gaat. En toch... deze komende tijd heeft iets in zich van verstilling, van verwondering. Bij mij begint dat eigenlijk al een beetje met Sint Maarten, als in het donker de lichtjes worden ontstoken. Dat is voor mij al een opstapje naar de adventstijd, een tijd van verwachten. Elke zondag van advent steken we in de Vermaning een kaars meer aan tot kerst, steeds meer licht in het donker. Dat doet me denken aan het beginlied dat het koortje rondom kerst altijd zingt: “ Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft”. Dat is voor mij een lied van hoop, maar je moet het licht eerst wel ontsteken! Advent is voor mij een tijd van bezinning, van wachten en verwachten van hopen en wat verwacht ik, waar wacht ik op en hoe doe ik dat ? Het is niet dat ik daar elke keer aan denk, maar toch... naast alle gezelligheid en drukte die de maand december met zich meebrengt is er meer in die adventstijd. Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben, blader ik even in een kerstboek en vind een uitgeknipte gedicht, dat zo eindigt:

Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan de weg van vrede in,
Die moet je verder lopen
Advent is kijken naar wat komt,
Advent is durven dromen,
Is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen.

Dat durven hopen en durven dromen spreekt mij aan, een teken van verwachting, maar op een positieve actie die ik u ook toewens in de komende adventstijd !

Renée

Tentoonstelling op Open monumentendag

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

Wat is er zo de afgelopen periode allemaal gebeurd? Begin september was de kerk open met Open Monumentendag en hadden we een kleine tentoonstelling georganiseerd. Er was jammer genoeg weinig belang-stelling, waarschijnlijk als gevolg van de opgebroken straat, maar het was mooi weer en dat was fijn.

Als gevolg van de reconstructie moest de aansluiting van de waterleiding aangepast worden met als gevolg dat ook de aarding van de kerk gecontroleerd moest worden. De aardlekschakelaars bleken verouderd en zijn inmiddels vervangen. Ook heeft monumentenwacht de inspectie uitgevoerd en het wachten is nu op het verslag.

Renée is 30 oktober naar dg Eenrum geweest in verband met de verschijning van de jubileumbundel Doopsgezinde gemeente Eenrum "Onderweg naar 2019".

We hebben contact gehad met een hovenier over het onderhoud van de grond rondom de kerk, we vonden dat dit wel een erg kostbare aangelegenheid werd en hebben besloten om alleen de haag te laten snoeien.

Zoals u elders in het berichtenblad kunt lezen zijn we naar een informatie avond in Leeuwarden geweest over de nota "lopen op het water". En Renée is nog naar een bijeenkomst in Haren geweest.

We zijn nu alweer druk met de voorbereidingen voor kerst, de kerstboom is besteld en het koortje begint met de repetities.

MENNO SIMONS-LEZING door ERIK BORGMAN

Op 5 november werd voor de vijfde keer de Menno Simons lezing gehouden. Dit keer was Erik Borgman de gastspreker, het onderwerp van de lezing was: ‘Met open handen - de reformatie van de 21e eeuw'.

Borgman is lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie aan de Tilburg University. Daarnaast is hij voor twee jaar benoemd als visiting professor op de wisselleerstoel Vrijzinnige theologie van het Doopsgezind Seminarium.

Als we aan de reformatie denken, denken we aan de periode zo'n 500 jaar geleden, de periode waarin pluraliteit van kerken is ontstaan.

Ook is het de periode waarin een ander wereldbeeld ontstaat, was er eerst een organisch wereldbeeld nu ontstond de gedachte van maakbaarheid, als gevolg daarvan zien we het ontstaan van een mechanisch wereldbeeld.

De verschillende reformatoren hadden allemaal hun visie en waren overtuigd van hun eigen gelijk en het idee dat God aan hun kant stond. Aan de hand van teksten van verschillende theologen uit de jaren van de reformatie laat hij ons iets zien van het gedachtegoed van die tijd en welke gevolgen dat had voor de geloofsbeleving.

Borgman houdt ons een spiegel voor en ziet een nieuwe reformatie ontstaan de reformatie van de 21e eeuw een reformatie waarin het gaat om de kracht van de verbinding en van solidariteit die uitgaat van het geloof in een God die er voor ons allemaal is en die we met open handen tegemoet treden. Het is onze religieuze plicht om de ander tegemoet te komen en te kijken wat je deelt maar ook wat je niet deelt. Verbinden door de identiteit van de ander centraal te stellen. Wat beweegt de ander en wat kan ik daarvan leren?
Het was een lezing waar je nog lang over kunt nadenken en praten, wat betekent het voor mij en wat voor onze gemeente?
Via de digitale nieuwsbrief doopsgezind nu kunt u de gehele lezing terugzien en horen op You Tube.

WINTERWERK INTERKERKELIJKE ACTIVITEITEN VAN DE R.V.K. ZUIDHORN.

De komende periode zijn er verschillende activiteiten die uw aandacht vragen:

24 november: Winteravondlezing: Graag duurzaam als het kan!
11 en 25 januari: De vluchteling in ons midden
16, 23,30 januari: God is niet te vangen
13 en 27 februari: Genesis 1 tot en met 4
2 en 21 februari: God als lichtend ravijn
8 februari: De mens als verrader. Bespreking van het boek JUDAS van de schrijver Amos Oz. (note:een zeer lezenswaardig boek, Tineke)
16 februari: Winteravondlezing: Leren van Luther
U ziet er is in januari en februari een zeer ruim aanbod van lezingen. Alle informatie staat in het ‘Witte Boekje". Mocht u geïnteresseerd zijn in één of meerdere lezingen maar het boekje niet meer hebben dan kunt altijd voor informatie contact opnemen met Renée.

"LOPEN OP HET WATER"

Br. Henk Stenvers, algemeen secretaris/directeur van de ADS heeft de afgelopen zomer tijdens zijn studieverlof het visiestuk ‘Lopen op het water geschreven'. Het stuk kan gezien worden als een reactie op de vraag vanuit de gemeenten ‘hen (de gemeenten) te helpen bij het ontwikkelen van visie en beleid voor de toekomst en bij andere vormen van gemeenteopbouw'. De ADS heeft een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar in gesprek te komen over dit stuk. Vanuit de kerkenraad zijn we naar de bijeenkomst in Leeuwarden geweest.
In het onderstaande volgt heel in het kort een weergave van het 58 pagina's tellende stuk.
De noodzaak tot ander toekomstig beleid blijkt o.a. uit:
 • Daling ledental - problemen om vacatures binnen de gemeente te vervullen, maar ook in diverse regionale en landelijke besturen.
 • Dalingledental zet zich door in de toekomst, gemeenten worden kleiner - zelfstandigheid komt op de tocht.
 • Veranderende visie op gemeente zijn - zoektocht naar passend gemeentemodel. We kunnen hierbij aan diverse vormen denken, dit kan per regio of gemeente verschillen, iedere gemeente zal zijn eigen vorm hierin moeten vinden. (bijv. huisgemeente al of niet verbonden met grotere gemeente / samenwerking met andere verbanden)
 • Landelijke organisatie structuur is de laatste jaren niet aangepast aan de teruggang van het ledental.
 • De BV wordt gemiddeld door 65% van de gemeenten bezocht, voorbereiding in de eigen gemeenten laat veelal te wensen over. In de praktijk komt het erop neer dat de vertegenwoordigers hun stem uitbrengen zonder dat er overleg is geweest met de achterban.
 • Predikanten krijgen te maken met kleinere aanstellingen in één/of met meerdere gemeenten
Kortom uit voorgaande blijkt we kunnen niet op de huidige manier doorgaan.
Voorstellen voor organisatorische en bestuurlijke verandering:
 • Een kleinere broederschapsraad; max. 5 personen, die maandelijks overleg hebben.
 • Een anders samengestelde en kleinere BV die eenmaal per jaar vergadert.
 • Grotere rol voor regionale gemeentelijke verbanden.
 • Een sterk bureau van de ADS omdat de vragen van gemeenten om begeleiding en hulp steeds vaker gesteld worden.
Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u een digitale versie aanvragen bij het bureau van de ADS.

2 kaarten uit het Doopsgezind kwartetspel
zoals die op de tentoonstelling hingen.

Diaconaal project

Het project ten bate van de medische post van CCM van Hannah en Simon Joseph in Shamshabad is afgesloten. De grootste bijdrage leverde de kaartverkoop van de mooie kaarten van Joke.
Het totaal was €437,- wat toch wel een beetje beneden de verwachting was. Toch hopen we dat het hen helpt het dak te repareren.

-->


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier September 0ktober-November 2016
Data:
10 september Open monumentendag
2 oktober GDS Broederschapsdag Groningen
koffieochtend
4 oktober, 15 november
30+ gespreksgroep
5 oktober, 2 november, 7 december bij Renée
Inhoud
1 Data
2 Berichten vanuit de kerkenraad
3 Nadere informatie
4 Open monumentendag
6 Preekrooster
7 World Fellowship Day viering
8-9 Oecumenische Gespreksgroep Religie, Geweld en Vrede
10 Verjaardagen

Met goede moed

U zal het misschien niet geloven maar op dit moment zit ik te genieten van de nazomer onder de oude linde. Het is niet constant zonnig en het waait eigenlijk een beetje teveel, maar toch.. het kan nu nog en het lijkt warmer te worden---..
De oude hond van 13 ligt een paar meter van mij af rustig zijn middagdutje te doen wat uit de buurt van de jonge pup van 3 maanden, die nog niet weet hoe het allemaal gaat. Hij is nog aan het onderzoeken, uitproberen en de grenzen te verkennen van wat wel en niet mag en kan.
U herkent dat waarschijnlijk wel van vroeger van uw eigen jeugd, hoe lang dat ook geleden is.
Alles op zijn tijd : de zomerperiode glijdt alweer langzaam voorbij en voor de meesten van ons is dat toch een tijd waarin we weer verder gaan en er een andere regelmaat ontstaat dan in de vakantietijd.
Als kerkenraad maken we nieuwe plannen, allereerst: de open monumentendag 10 september, die in het teken staat van symbolen.
Ook wij hebben de deuren open en laten in onze Vermaning doperse symbolen zien en natuurlijk is er koffie/thee met iets gebakken lekkers!
Onze avondgroep heeft zich daar al een poosje geleden over gebogen en het een en ander voorbereid.
Kortomwe beginnen met elkaar in september weer met goede moed!

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

De zomer zit er bijna weer op, hoewel de temperatuur nu ik dit stukje schrijf nog wel stevig oploopt, we hopen dat u kunt terug zien op goede weken. Het kerkenraadswerk gaat gewoon door dus ook de afgelopen periode zijn we weer enkele keren bij elkaar geweest.
Het onderhoud van kerkgebouw en grond rondom vraagt de voortdurende aandacht. Bij de Schuilplaats is een wilg geknot waardoor er meer licht binnenkomt. De goot van de kerk is gerepareerd, nu nog een verfkwast over de gebladderde verf en dan is dat ook klaar.
De raamkozijnen in het keukentje/gaderobe en kerkenraadskamer krijgen begin september een lik verf, enkele broeders hebben dit klusje op zich genomen.
We zijn in overleg met een hovenier over de aanpak van de grond rondom de kerk, we hopen daar een volgende keer meer over te kunnen zeggen.
Een beleidsplan is opgesteld, meer hierover elders in dit blad. Verder vraagt de voorbereiding van Open Monumentendag onze aandacht. Ook is er een vraag van een studente bij de kerkenraad binnen gekomen om onderzoek te mogen doen naar ons orgel.

Ook het programma voor de komende maanden moet weer ingevuld worden en data worden in overleg met ds. Kikkert gepland.
Zaken gaan misschien niet altijd zo snel als we zouden willen, hiervoor zijn vaak verschillende redenen aan te wijzen maar we gaan gewoon stug door en hopen dat het komend seizoen ons weer inspireert om positief met elkaar op weg te gaan. p

RECONSCTRUCTIE LANGESTRAAT

Zoals in de vorige Rondom de Vermaning al aangekondigd werd, zal de Langestraat in de komende periode een reconstructie ondergaan. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart en de Langestaat is ook nu al zo nu en dan afgesloten voor auto verkeer, het wachten is nu op de verdere stappen. Hoe snel dit allemaal zal gaan is ons niet duidelijk en wanneer we hier mogelijk hinder van zullen ondervinden bij de bereikbaarheid van het kerkgebouw weten we ook niet. Het wordt dus handelen naar bevind van zaken. Ons advies is dan ook houdt ogen en oren open en houdt rekening met eventuele obstakels. Eind november moet alles weer achter de rug zijn.

KOFFIEOCHTEND

De data voor de koffie ochtenden zijn: 4 oktober en 15 november.

DATA GESPREKSGROEP

We komen dit najaar driemaal bij elkaar, de data zijn: 5 oktober, 2 november, 7 december.

OPEN MONUMENTENDAG 10 SEPTEMBER 2016

Komt u gezellig even langs in de Vermaning op 10 september de koffie met wat lekkers staat klaar en is tegen een kleine vergoeding te verkrijgen. Verder zijn er kaarten te koop die door Joke zijn gemaakt en u weet dat het dan prachtige foto's zijn, de opbrengst hiervan is bestemd voor het project.
Ook zijn er pannenlappen gemaakt die grote aftrek vinden, ik hoop er nog enkele te hebben en anders hebben we de foto's nog zullen we maar zeggen.
Verder willen we doopsgezinde symbolen voor het voetlicht brengen dus alleszins de moeite waard om te komen.

VREDESWEEK 17 T/M 25 SEPTEMBER 2016

Ieder jaar wordt er omstreeks deze tijd aandacht gevraagd voor het vredeswerk. Wat is het toch dat dit mij meer en meer bezig houdt?
We zien dagelijks op de televisie alle vreselijke gevolgen van agressie en oorlog, we zien mensen op de vlucht, mensen die niet meer weten waar zij een veilig heenkomen kunnen vinden. Mannen, vrouwen en kinderen, hele gezinnen en families die uit elkaar geslagen worden. Waarom vraag ik me af?
We horen en lezen van mensen, vaak jonge mensen die zich naar oorlogsgebieden begeven om daar mee te strijden tegen andere mensen, de vijand. Waarom vraag ik me af?
Mensen die elkaar niet meer verstaan, mensen die niet meer naar elkaar luisteren, mensen die niet meer omzien naar elkaar. Waarom vraag ik me af?
Komt het ooit nog wel goed en wat moet er dan gebeuren en kan ik daar wat aan doen of is dat verloren energie?
Vragen die mij bezig houden en niet alleen in de vredesweek, maar het kan wel de tijd zijn om daar met elkaar over na te denken en te spreken. Kunnen wij in het klein misschien iets betekenen?
Het thema van de vredes week is dit jaar ‘Vrede verbindt'. Nadenkend over dit thema vroeg ik me af wat er eerst komt; de vrede die verbindt of de verbinding die vrede brengt? Als we meer van de ander weten, meer begrijpen van zijn of haar achtergrond kunnen we misschien ook beter begrijpen waarom iemand doet zoals hij/zij doet zonder dat we het er nu altijd mee eens hoeven te zijn. Het gaat om empathie, mededogen, compassie met de ander, het zijn allemaal woorden die we in de gemeente regelmatig horen, maar om ze buiten onze kleine kring in praktijk te brengen valt nog niet altijd mee. Karen Amstrong (schrijfster van toegankelijke godsdienstige boeken) ziet in de compassie het centrale begrip van veel levensbeschouwingen en religies. Zij heeft samen met anderen het Handvest voor Compassie opgesteld. De tekst is gebaseerd op de Gulden Regel (Wat jij niet wilt dat jou wordt aangedaan doe dat ook een ander niet). Het is een wereldwijde oproep tot vreedzaam en humaan samenleven.
Meer informatie kunt u vinden op www.handvestvoorcompassie.nl

ANDERE VREDE

Als vrede uitzichtloos lijkt
Omdat er geen einde aan de conflicten komt
als vrede jou ongemakkelijk schijnt
Omdat het je eigen plek bedreigt,
Als vrede geen vrede blijkt
Omdat wij ons vanbuiten
En vanbinnen wapenen ...
Laten we dan terugkeren
Naar het begin van vrede:
Die ene hand die, wederzijds,
-aarzelend maar hoopvol-
Naar de ander reikt ...

Felicia Dekkers
Uit: PAX Vieren Vredesweek 2016

ADVENTSKALENDER

Van de Doopsgezinde Zending ontvingen wij het bericht dat ze dit jaar een adventskalender uitbrengen. De kalender bevat vanaf eerste advent tot en met 6 januari (drie koningen) voor elke dag een korte tekst, lied, gebed of gedicht en soms een recept. Voor elke zon- en feestdag is er een bijbeltekst met uitleg. Als thema is gekozen voor: Op weg naar het licht. Het formaat van de kalender is A6 (kwart van een A4).
Als u hier belangstelling voor heeft wilt u dit dan aan de leden van de kerkenraad kenbaar maken. Uiterlijk eind september moeten we doorgeven hoeveel kalenders we willen ontvangen.

ONDERZOEK NAAR ONS ORGEL

Ons orgel heeft al heel wat omzwervingen meegemaakt voordat het bij ons terecht kwam. Het begon als huisorgel bij dr Abraham Stipriaan Luïscius in Delft, in de 18e eeuw, een bouwer is niet bekend.
Dr Stipriaan was wel bekend want daar zijn zelfs Stipriaantjes: hoest-pastilles naar genoemd. Hij woonde aan de ...
Maar verkocht zijn huis in ... Het orgel werd toen in 1820 door orgelbouwer Knipscheer geplaats in het instituuut voor Blinde kinderen in Amsterdam.
Orgelbouwer Bätz uit Utrecht plaatse daar echter in ... een groter orgel en verkocht ons huisorgel aan de Kerkeraad in Hornhuizen.
In 1851 is het orgel uit elkaar geweest omdat het dak werd vervangen
Bij het weer in elkaar zetten werden papieren van de kerkzolder, het archief blijkbaar gebruikt om het lekken van lucht van de deksel op de pijpen tegen te gaan. In 18.. Is het in tweeën gesplits: het bovenklavier is in Hornhuizen gebleven en het onder klavier is verwijderd (precies zo’n klavier) en met de helft van de pijpen door orgelrestaurateur Doornbos meegenomen en voor ons orgel gebruikt.

Mevr. Natasja Reich is 12 jaar geleden uit Wenen voor stages tijdens de conservatoriumstudie naar Groningen gekomen omdat het hier het belangrijkste gebied is voor orgels van Europa. Ze doet hier de studie voor orgeladviseur, maar woont nu in de VS. Mevr Reich heeft eerder al stage gelopen bij orgelbouwer Reil in Heerde.

mevr Reich had van haar begeleider, dhr Peter van Dijk docent van het conservatorium, de opdracht gekregen om juist dit orgel te onderzoeken omdat hij zelf, (dhr van Dijk), al eerder dat van Hornhuizen had bekeken.
De bedoeling was uit te vinden welke pijpen uit het huisorgel kwamen en welke door Knipscheer in 1820 waren toegevoegd. En met name welke merktekens ze daarvoor gebruikten: op elke pijp staat de hoogte aangegeven, (soms wel vier verschillende als de pijp versneden is).

De combinatie met Frans Talstra bleek zeer nuttig voor mevr Reich aangezien Frans dit orgel destijds aan Hornhuizen heeft weten te koppelen door briefjes tussen de deksels op de gedekte pijpen die we nu ook weer hebben terug gevonden.
Verder heeft Frans het eerste boekje geschreven over orgels in Groningen Friesland en Drente en later meegewerkt aan de afzonderlijke boekjes over de groninger orgels waar die twee verhalen over Hornhuizen en Noordhorn in staan.
En hij heeft jarenlang op het archief gewerkt en kon dus zeggen welke merken door de lettervorm absoluut 18 eeuws waren en welke 19e eeuws of later.

Frans Talstra was de spil in dit onderzoek naar ons orgel en de stukjes in Groninger orgelboekjes zijn ook door hem zijn ondertekent met zijn initialen. in elk geval heeft mevr Reich heeft zelf dit initiatief genomen.

Ik ben zelf ook bij het hele onderzoek aanwezig geweest. De bourdon is geinventariseerd en de octaaf twee. Meer was niet nodig.

Nu datgene wat aan het eind van het onderzoek gebeurde: de windmachine stopte er mee. en was niet meer aan te krijgen. Het nastemmen hebben we toen door handbediening van de balg gedaan.
Dit stond geheel los van het onderzoek, anders dan dat de windmachine wel hele tijd heeft aan gestaan, dat het een erg warme dag was en omdat maar zo nu en dan een toon werd aangeslagen de windmachine hele tijd tegen een volle balg heeft aan geblazen, maar dat is tijdens de dienst onder een preek niet anders.

's middags ben ik er met mijn broer, die vanwege zijn bedrijf veel met elektromotoren werkt, heengegaan, heb de motor uit het kastje gemonteerd en meegenomen.
Na meting bij een deskundige bleek de condensator doorgebrand, na vervanging doet hij het nu weer.
A.S zondag kan het orgel dus weer gebruikt worden.

Tijd voor bezinning

God,
als we langs elkaar heen rennen
zonder echte aandacht.
Als we elkaar opzij duwen
in de haast om verder te komen.
Help ons dan om op tijd:
even in te houden en elkaar in de ogen te zien

Als we in onze boosheid
op elkaars tenen trappen.
Als we elkaar omver praten
in een stortvloed van woorden.
Help ons dan om op tijd:
daarmee op te houden en naar anderen te luisteren.

Als we in de vaart van het leven
geen tijd vinden voor bezinning.
Als we dreigen te vergeten
en voorbijlopen aan Uw wil
Help ons dan op tijd:
even stil te staan en ruimte te maken voor U.


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier Juni-Augustus 2016

Data:
28 mei GDS beraadsdag Haren
19 juni GDS Buitendag bij Zeerijp en ‘t Zand
10 september Open Monumentendag
koffieochtend
31 mei
30+ gespreksgroep
6 juli bij Renée

Inhoud
 1. 1 Data
 2. 2 Berichten vanuit de kerkenraad
 3. 3 Nadere informatie Buitendag e.a.
 4. 4 Open monumentendag
 5. 5 Vermaningdpad op hemelvaartsdag 2016
 6. 8 Preekrooster
 7. 9 Feest van de Geest
 8. 10 Verjaardagen

Berichten vanuit de kerkenraad

Zaken die de afgelopen maanden de aandacht gevraagd hebben zijn:
De ledenvergadering met aansluitend een gesprek over de toekomst van onze gemeente. Het invullen van de vragenlijst bleek voor velen een probleem geweest te zijn, het is dan ook moeilijk om een conclusie hieraan te verbinden. Een volgende keer zullen dat anders aanpakken.
De aanpassingen in het reglement zijn gerealiseerd en als u een exemplaar wilt ontvangen aan de kerkenraad laten weten.

Wat betreft het onderhoud van de grond rondom de kerk, is er contact opgenomen met een hovenier, we hopen van hem te horen wat we het beste kunnen doen en wat de kosten hiervan zijn. Waarschijnlijk wordt het onkruid in de grond gestoomd.

De Paasmaaltijd was weer een gezellig gebeuren, de organisatie was in goede handen van Gé Oosterhuis en Annie van Til.

De boekhouder heeft de brieven ten aanzien van uw bijdrage weer verstuurd, we hopen dat u hier een goed gevolg aan wilt geven.

Ons heeft het bericht bereikt dat de Langestraat nog dit jaar een reconstructie zal ondergaan. Wat dit voor ons betekent voor de bereikbaarheid van de kerk en wanneer dit allemaal gaat plaats vinden is op dit moment bij de schrijver van dit verslag niet bekend. Zodra we meer weten hoort u het, hetzij in de kerk hetzij in het volgende berichtenblad.

Buitendag en overige zaken
We kijken nu weer vooruit, nog even en dan is het weer zomer en breekt de vakantie periode aan. Maar voor het zover is zijn er nog enkele zaken die we onder uw aandacht willen brengen.

Zaterdag 28 mei wordt er een beraadsmiddag door de GDS georganiseerd de leden van de kerkenraad gaan hierheen.

Op zondag 19 juni is de GDS buitendag. We gaan naar de voormalige boerderij de Diek'n Dijkumerweg 2, 9914 TH te Zeerijp (website: www.dediekn.nl)
Het voorlopige programma is als volgt:
10.15 uur welkom met koffie /thee
10.30 uur gezamenlijke viering
11.30 uur pauze met koffie /thee
12.30 uur lunchbuffet
13.30 uur afsluiting
De kosten voor deze dag zijn 8 euro p.p. Opgave uiterlijk 5 juni a.s. bij de kerkenraad.

De koffie ochtend in de Schuilplaats is zoals u wellicht weet verplaatst naar dinsdag 31 mei.

Ds Kikkert is in verband met vakantie en studieverlof afwezig van 25 juni tot 11 augustus en van 3 oktober tot 26 oktober.

Open Monumentendag 2016

Zaterdag 10 en zondag 11 september 2016.
Thema dit jaar is; Iconen en symbolen.
Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, waarbij duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn.
Het is onze bedoeling om op zaterdag 10 september de kerk open te stellen en om een kleine tentoonstelling in te richten over doperse symbolen. Hoe dit precies vorm moet krijgen moet nog nader uitgewerkt worden. Dus als iemand van u een leuk idee heeft of mee wilt denken / werken bij de realisering van het één en ander dan bent u van harte welkom.

We willen op deze dag ook aandacht vragen voor een project. Er is een vraag binnen gekomen van br. Joseph uit India. Br. Joseph is betrokken bij een weeshuis voor meisjes en er is enkele jaren geleden hier al eens aandacht aan besteedt. Nu is er een nieuwe vraag gekomen, er is geld nodig voor de reparatie van een dak. We willen hiervoor geen grootscheeps project opstarten maar een eenmalige actie in onze gemeente.
Aan andere gemeenten in het GDS gebied wordt ook gevraagd of zij hieraan aandacht willen besteden. Er zijn al gemeenten die geld hiervoor hebben overgemaakt.
We willen geld inzamelen onder andere door de verkoop van pannenlappen met een doperssymbool en de verkoop van kaarten. Wie weet komen er nog wat meer initiatieven naar boven.
Noteer in ieder geval vast deze datum, 10 september, in uw agenda.

Vermaningspad op Hemelvaartsdag 2016

De route van het Vermaningspad 2016 leidde ons dit jaar door "Land van Leeghwater".
We waren 's morgens al vroeg van huis vertrokken en kwamen omstreeks 10.00 uur in de Vermaning van De Rijp aan. Na een kopje koffie en een korte wandeling door De Rijp stapten we weer in de auto op weg naar de Vermaning van de doopsgezinde gemeente Beemster/Oosthuizen. De kerk dateert uit eind 18de eeuw en staat aan de Middenweg in de Beemster. Als je het niet weet rijd je er zo voorbij, het is een zogenaamde schuilschuur. De indeling is volgens de oudste tradities; de stoelen in het midden voor de vrouwen en de banken er om heen voor de mannen. Aan het kerkplein liggen de vroegere paardenstal en de diaconiewoningen, nu bewoont door één gezin.
Verder naar Middelie. De doopsgezinde gemeente telt nog slechts 9 leden en heeft een samenwerkingscontract met dg gem. Beemster-Oosthuizen. De Vermaning van Middelie is gebouwd in 1899 en hierbij werd uit gegaan van ca. 200 leden. Sinds 2013 is de kerk overgedragen aan de Stichting Kerkje Middelie die culturele evenementen organiseert om vanuit de opbrengsten het onderhoud te betalen.
Vanuit Middelie is het een korte tocht naar Purmerend, hier kerken de ca 20 leden in de voormalige kapel van het Liduinaziekenhuis, die zij in 1989 aankochten. De kapel kwam beschikbaar toen het ziekenhuis overging naar het Waterlandziekenhuis. Wij vonden het een plezierige en moderne ruimte die veel mogelijkheden bood.
De oude Vermaningen vragen veel onderhoud hetgeen voor de kleine en veelal verouderende gemeenten een groot probleem is, ook al staan de gebouwen op monumenten lijsten.
De middag werd met een vesper afgesloten in de Vermaning van De Rijp. Het mooie weer had veel mensen getrokken en de kerk was dan ook helemaal vol zodat er niet voor iedereen plaats was.
Na nog een familiebezoekje vertrokken we weer naar Groningen en konden we terug zien op een goede en gezellige dag.

Jan en Tineke

Zondag 15 mei bezochten we de dienst in de Vermaning te Eenrum,


Op 11 mei sloten we de voorjaarsijeenkomsten
van de 30 + groep af, met een etentje buiten bij
Jan en Tineke van der Wijk.

FEEST VAN DE GEEST

Wat is dat nu weer hoor ik u denken, wat dat heeft dat met onze gemeente te maken?
Nou, eigenlijk niets maar ik wil het u toch niet onthouden. Feest van de Geest is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst geïnspireerd door de architectuur van kerkgebouwen en het pinksterfeest.
De tentoonstelling in de verschillende kerken waren van 5 mei tot en met tweede Pinksterdag te bezichtigen. Er waren onder andere exposities in de Gastkerk en in de Hervormde kerk te Zuidhorn, misschien bent u er wel geweest.
Ook in Grootegast was er een kleine expositie van twee kunstenaars; Evelyn Oosterhout en Wilma Drooger.
Tussen de tekeningen en collages die er te zien waren werd ik verrast door een mantel die was gemaakt van kleine papieren rechthoekjes ieder met een korte tekst die aan elkaar geplakt waren. Bij nauwkeurig kijken en lezen bleken het teksten te zijn die men naar aanleiding van een overlijden geschreven had, dus korte condoleance berichten. Ik vond dat een mooie verwerking, al die berichten bij elkaar vormden een weliswaar kwetsbare maar warme mantel voor de nabestaande.
Ik wilde u deze voor mij bijzondere verrassing niet onthouden. Misschien dat u in de komende maanden als u nog weg gaat of als u gewoon thuis blijft ook tegen zo'n onverwachte verrassing aanloopt. Het lijkt me het leuk om daar in Rondom de Vermaning van september iets te horen.

Tineke


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier Februari - Mei 2016
Inhoud

1 Data
2 Berichten vanuit de kerkenraad
3 Beschermengel
4 Pasen
5 Paasgedicht
6 Preekrooster
7 World Fellowship Day viering
8-9 Oecumenische Gespreksgroep Religie, Geweld en Vrede
10 Verjaardagen

Berichten vanuit de kerkenraad

We zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met allerlei praktische zaken zoals:
Organisatie rondom kerstmis; alles is goed verlopen, het koortje heeft twee keer opgetreden en zowel bij de dienst voor jong en oud als bij de dienst op eerste kerstdag was de kerk goed bezet.
Ook is er een laag schelpen rond de kerk aangebracht, in het voorjaar zal er nog wat meer schelpen bij moeten. In het toilet in de Schuilplaats is een steun bevestigd voor degenen onder ons die wat moeite hebben met het opstaan. De gordijnen zijn door Annie van Til passend gemaakt.
Ook was er een hele lijst ingekomen stukken. De ADS vraagt onze aandacht voor diverse zaken zoals;
Open huis van het Seminarium, ieder die interesse heeft is welkom, prof. Dr. Erik Borgman zal dan een lezing houden.
Digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU, wilt u op de hoogte blijven van het wel en wee van doopsgezind Nederland dan is het aan te bevelen deze brief te lezen. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen dan kunt u dit doen via de website www.doopsgezind.nl (rechterkolom, onderste optie:’Aanmelden Doopsgezind NU’)
Weg van de Tora, dit is een serie artikelen die drs. Dodo van Uden gedurende de jaren 1994 tot en met 2011 schreef voor het Algemeen Doopsgezind weekblad. Deze uitgave is te bestellen via de ADS.
Van de dg Groningen ontvingen we een oproep “wonen in het Gasthuis”. In het Doopsgezind Gasthuis aan de Nieuwe Boteringestraat is op korte termijn een ruime woning beschikbaar, dus als u belangstelling heeft neemt u contact op met de kerkenraad.
We zijn nu alweer druk bezig met de voorbereiding van zaken rondom de paasdagen en de ledenvergadering op 6 april, noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Beschermengel

Wie ben je
Ken ik je
Ken jij mij
En toch ...

Toch ben je er
Ik voel je
Ik weet me
Veilig

Hoe koud
Hoe alleen
Hoe ziek
Ik ben

Je helpt
Je troost en verlicht
Zonder oordeel
Geen verwijt

Wie je bent
Weet ik niet
Dat je er bent
Betekent alles

Dichter onbekend

Pasen

Nog niet zolang geleden ontmoette ik iemand die het volgende vertelde:
Hij was onlangs naar uitvoering van een koor geweest en één van de koorleden leek sprekend op zijn moeder, die al vele jaren geleden overleden was. Het had hem geraakt. Misschien herkent u de situatie, ik in ieder geval wel. Ik weet me te herinneren dat ik kort na het overlijden van mijn grootvader de telefoon opnam en dacht ‘dit kan niet’ ! Het was mijn oom die ons opbelde en kennelijk dezelfde stem had als zijn vader, wat mij nooit eerder was opgevallen. Het was een gebeurtenis die ik nooit meer zal vergeten.
Soms kan het je zo maar overkomen je ziet iemand, al is het maar in de verte, je herkent iets in een gestalte en de herinnering aan een overleden geliefde kan zomaar naar boven komen.
Het is goed om zo nu en dan stil te staan bij naasten die ons ontvallen zijn en om herinneringen op te halen met familie of bekenden, ze blijven op deze manier bij ons en leven voort in onze gedachten.
Zo stel ik me voor dat het ook met de discipelen gegaan is. Na de kruisiging waren ze als het ware in shock en ze zagen in de dagen erna misschien een schaduw of gestalte die hen bekend voorkwam of hoorden misschien een geluid waarin ze de stem van Jezus herkenden. Ze spraken daarover met elkaar en vertelden elkaar en anderen die het wilden horen over dat wat ze allemaal hadden meegemaakt.
Het was op deze manier dat Jezus in hun leven en in dat van vele anderen voortleefde tot in de huidige tijd.

Tineke van der Wijk

Paasgedicht

van Ds. D.A. Werner

Aangaande Pasen
Pasen is
opnieuw beginnen
denkend aan Hem
die leven is

Pasen is
zich steeds bezinnen
op alles
wat ons gegeven is

Pasen is
je handen vouwen
en danken
dat je nu nog leeft

Pasen is
mogen vertrouwen
dat er iemand is
die om je geeft


Nieuwe schelpen geschonken door kapsalon Noordhorn ( onze overbuurvrouw)

World fellowship day.

Op zondag 24 januari is in de Vermaning van de gemeente Roden door de gehele GDS Worldfellowshipdag gevierd. Een goede dienst waarin ds Fennema en ds. Kikkert voorgingen. Het koor van de gemeente Roden verleende muzikale medewerking. De dienst was heel goed bezocht, de kerk was stampvol.na afloop van de dienst werd er heel gezellig koffie gedronken waarbij nog heel wat afgepraat is.
Al met al voor herhaling volgend jaar vatbaar.

Gespreksgroep Religie en geweld, religie en vrede

De Raad van kerken te Zuidhorn organiseerde in de maand januari een drietal avonden over bovengenoemd thema. Deze avonden waren in de Schuilplaats en werden bezocht door 18 tot 20 leden van de verschillende kerkgenootschappen.
De eerste avond hebben we onder leiding van ds. Henk Pol gesproken over enkele bijbel teksten. De bijbel is een boek dat in de loop van vele jaren is ontstaan, de verhalen hebben ieder hun eigen historische kontekst. We kunnen en mogen de verhalen van het Oude (eerste) Testament niet tegenover die van het Nieuwe (tweede) Testament plaatsen, het gaat in allebei de boeken over dezelfde God en ook in het tweede testament staan verhalen waarin geweld voorkomt.
Enkele vragen die zoal gesteld werden;
Wat betekent het te geven van je overvloed?
Wat betekent gij zult niet doden voor politie en militairen?
Het land is een geschenk van God, dus van iedereen. Wat betekent dit?

De tweede avond vertelde ik iets over het ontstaan van de vredeskerken.
En hieruit bleek dat de geschiedenis van de doopsgezinden ook niet altijd zo vreedzaam verlopen was. Er waren lijnen te trekken naar de huidige tijd en het geweld dat we bijna dagelijks op de televisie zien en in de krant lezen. De dopers waren zowel veroorzakers van geweld als slachtoffers van geweld. In later jaren kwam het oorspronkelijke vreedzame aspect steeds meer naar voren. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan het werk van de Wereld Raad van Kerken en de Pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Er kan pas vrede zijn als er gerechtigheid is en zolang dat er niet is hebben we jammer genoeg te maken geweld. Het is een opdracht voor de kerken om het gerechtigheidsaspect duidelijk naar voren te brengen.

De derde en laatste avond onder leiding van de katholieke pastor Hilda van Schalkwijk startte met de volgende twee stellingen:
1. De religie is de bron van alle kwaad?
2. De religie doet meer kwaad dan goed?
Nadat we hierover van gedachte gewisseld hadden kwamen we tot de hoofdvraag van de avond:
Wanneer is oorlog gerechtvaardigd en hoe wordt het gerechtvaardigd?
Er werden een aantal visies besproken
 1. Onderscheid tussen geweld op micro nivo en op macro nivo. Op Micro nivo, d.w.z. binnen de eigen gemeenschap gelden de regels zoals “hebt elkaar lief”. Op macro nivo, daarmee wordt bedoeld tussen verschillende volkeren, is de regel “hebt elkaar lief “ niet behulpzaam en zijn er andere regels/afspraken nodig..
 2. Algemeen wordt gesteld dat een rechtvaardige oorlog moet voldoen aan een aantal voorwaarden.
 3. Hans Küng (theoloog uit Zwitserland) heeft o.a. het volgende over vrede gezegd:
  Er is geen vrede tussen de volkeren zonder vrede tussen de godsdiensten.
  Er is geen vrede tussen de godsdiensten zonder dialoog tussen de godsdiensten.
 4. We zien veel geweld in de wereld waarbij religie een rol speelt, de vraag is of religie de oorzaak is van dit geweld of dat andere bijv. sociale-/maatschappelijke-/culturele verschillen tussen bevolkingsgroepen hierbij een grotere rol spelen.
Het waren interessante avonden en we kwamen tot de conclusie dat een oplossing niet zomaar te geven is maar dat het heel belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven want dat dat de enige mogelijkheid is om uiteindelijk tot een vreedzame oplossing te komen.

Tineke van der Wijk

Benefietdiner

Vrijdag 4 maart om 18.30 is het jaarlijkse benefietdiner voor de Doperse Dis in de Doopsgezinde kerk in Groningen. Dit diner bestaat uit zeven gangen en kost - inclusief wijn - 35 euro. Onze uitgaven voor het diner bedraagt ca. 10 euro per couvert. Er blijft daarmee 25 euro over die ten goede komt aan de financiering van de maandelijkse maaltijd voor dak- en thuislozen.
Iedere derde dinsdag van de maand opent de Doopsgezinde Gemeente Groningen haar deuren voor tussen de zestig en tachtig dak- en thuislozen die gratis een driegangendiner krijgen. Zij worden bediend door vrijwilligers en het sociale aspect is minstens zo belangrijk als de maaltijd.
Aan de Doperse Dis zijn uiteraard de nodige kosten verbonden. De Doperse Dis wordt volledig gefinancierd door particuliere giften en het benefietdiner is daarbij een belangrijke bron van inkomsten. Als u wilt deelnemen dan kunt u zich opgeven via dopersedis@gmail.com en meer informatie is te vinden op www.facebook.com/DoperseDis.


December 2015- Januari 2016
Inhoud

2 Voorwoord
3 Op weg naar Bethlehem
4 Data koffieochtenden etc.
5 Berichten uit de kerkenraad
6 Verjaardagen
7 Gedicht stichting vrouwen zendigshulp
8 Preekrooster
9 Opknappen Schuilplaats afgerond
10 Verslag broederschapsdag 4 oktober

Voorwoord

Misschien verbaast het u dat deze uitgave van “doopsgezind nieuws” is samengesteld door de Gemeente Westerkwartier.
De afgelopen jaren was het “blauwe krantje” een gezamenlijke uitgave van vijf gemeenten en daarna van drie doopsgezinde gemeenten.
Heel wat jaren heeft Gonneke Werkman ( gemeente Mensingeweer te Eenrum) gezorgd dat van alle verzamelde stukjes een gezellig, goed leesbaar krantje gemaakt werd en wij zijn haar hier dankbaar voor!
Kort geleden is DG Eenrum een samenwerkingsverband aangegaan met de DG Groningen, een stap op weg naar een gezamenlijke toekomst .

De kerkenraden van Zeerijp/Zijldijk en Westerkwartier besloten mede daarom om weer een krantje in eigen beheer uit te geven.
We hebben ons krantje de vertrouwde naam “Rondom de Vermaning “ mee gegeven en het is de bedoeling dat een ieder die iets wil schrijven of iets wil meedelen dat in dit blad kan plaatsen.

We naderen alweer snel de adventstijd en kerst, een tijd van verwachten en een nieuw begin. Een tijd om ons af te vragen: wat verwachten wij?
van ons zelf, van onze gemeente, van onze toekomst?
Maken wij een nieuw begin?

Renée ter Veer

Op weg naar Betlehem.

Enige gedachten en vragen bij Lucas 2:1-6.
In Nazareth, de plaats waar Jozef en Maria wonen, is het bericht gekomen dat er een volkstelling plaatsvindt. Volkstellingen worden binnen het Romeinse rijk regelmatig gehouden en zoals te doen gebruikelijk moet men daarvoor naar de geboorteplaats of de plaats van erfelijk bezit. Omdat Jozef zijn voorouders uit Betlehem komen is het duidelijk dat hij zo’n 150 kilometer moet reizen van Nazareth naar Bethlehem.
De oproep komt voor Jozef en Maria wel op een heel ongelukkig moment. Maria is zwanger, de baby kan ieder moment geboren worden. Kennelijk zijn er zwaarwegende redenen waarom zij niet thuis kan blijven om de bevalling af te wachten, zij moet met Jozef mee op deze tocht. Ik vraag mij af hoe het met de andere familieleden gaat, die moeten waarschijnlijk ook op reis en de buren moeten die ook weg en komen er andere mensen naar Nazareth?
Als ik hierover nadenk zie ik grote groepen mensen van hot naar her reizen. Hoe gaat dat dan onderweg, zijn er herbergen of burgers die niet op weg zijn, waar al die reizigers kunnen rusten en water en eten krijgen? Hoe hebben Maria en Jozef die tocht ondergaan? Lucas schrijft niet over een ezel, hebben wij die er later bij verzonnen om het voor Maria een beetje lichter te maken?
Al lezende komen er allerlei vragen bij mij boven onder andere ook de vraag hoe zou ik reageren als Jozef en Maria bij mij aankomen en vragen om een plaats om te rusten en wat te eten?
En door dat hele verhaal heen zie ik op de achtergrond de vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Irak en Afrika. Ik hoor en lees alle reacties en vraag mij af is Nederland echt vol of kunnen we nog wel een beetje inschuiven?

Tineke van der Wijk-Wals

Veertig dagen kalender:

Het is de bedoeling dat er volgend voorjaar weer een veertigdagenkalender uitkomt in de tijd voor Pasen. Het zou fijn zijn wanneer we samen deze kalender vullen met mooie teksten. We vragen U of U voor 23 december een tekst die U aanspreekt in wilt sturen naar Ds. Kikkert, jhkikkert@doopsgezind.nl of per post Entinge 7, 9301TT Roden.


Gemeente Groningen op bezoek

Berichten vanuit de kerkenraad.

De volgende zaken hebben de afgelopen periode de aandacht van de kerkenraad gevraagd:
Contact met de Stichting Oude Groninger Kerken over het bruikleen van verschillende avondmaals attributen. Dit hopen we binnenkort af te ronden.
De gemeente is ANBI proef. Dat wil zeggen dat u gift aan de doopsgezinde gemeente bij de belasting afgetrokken kan worden. Dit was altijd al zo maar de belastingdienst stelt hogere eisen dit in verband met fraude gevoeligheid en witwassen.
Er is meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de website aan te passen. Brengt u eens een bezoekje aan onze site en geef uw mening kijk op www.dgwesterkwartier.nl
Als u meer over de doopsgezinde handel en wandel in Nederland wilt weten dan kunt u naar de algemene website van de ADS gaan www.doopsgezind.nl
De overeenkomst met de Groningen over de inzet van pastorale zorg wordt voortgezet.
Zoals u reeds ziet hebben we weer een eigen berichtenblad, misschien doen we binnenkort ook een beroep op u om hier een bijdrage aan te leveren.
Daarnaast zijn er diverse zaken die regelmatig terugkomen zoals onder-houd en bezoeken van GDS vergadering in Groningen en de Broeder- schapsvergadering in Amsterdam.


Bericht van Stichting Doopsgezinde Vrouwenzendingshulp.

Van de Stichting Doopsgezinde Vrouwenzendingshulp ontvingen we afgelopen maand een bedankje voor de gift die vanuit de gemeente is overgemaakt. Zij ondersteunen meerdere projecten o.a. een vrouwenproject in West Papoea, het stimuleren van contact tussen Israeli’s en Palestijnen en een organisatie voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.
Aan dit kaartje was het volgende gedicht toegevoegd. De herfst is weliswaar nu verledentijd maar we hebben een prachtige herfst gehad en we kunnen dan ook veel in dit gedicht herkennen. (de auteur is niet genoemd)

Herfstkleuren

Herfst bruin, rood, houd, geel, oker
Wat zijn de kleuren toch weer mooi
Dat verbaast mij elk jaar toch weer
Lijkt wel om je heen een gouden kooi.
De bladeren vallen als een deken om je heen
opeens loop je zomaar in een pracht van kleuren
de temperatuur die daalt nu ook wel rap in de nacht
boodschappen doen in een warme jas, wat kan je gebeuren.
De spinnenwebben in de ochtend zijn mooi in de mist
Zo veel dauwvorming is prachtig om te bekijken
Het blijft een uniek verschijnsel elk jaar maar weer
Geen enkele herfst is met de vorige te vergelijken


Opknappen Schuilplaats afgerond

Nadat vorig jaar het dak en de buitenkant waren aangepakt, is dit jaar een centrale verwarming geïnstalleerd, zijn de wanden wit gesausd, nieuwe lanpjes opgehangen en een geheel nieuwe vloer gelegd. Zr Renée ter Veer bedankt de harde werkers voor het opknappen van de Schuilplaats : Jan van der Wijk, Ron den Boef, Rudolf de Haas en Augustinus van Benthem

Verslag Broederschapsdag 4 oktober in de Vermaning in Groningen.

Van vele gemeenten kwamen zondagmorgen 4 oktober mensen naar de Doopsgezinde Gemeente Groningen om daar samen de GDS-broederschaps-dag te vieren, waar ds. Yvette Krol voorging in de dienst. We werden echt feestelijk ontvangen met koffie en heerlijke kleurrijke petitfourtjes omdat het Groninger Doopsgezind Koor 70 jaar bestond. Het koor zong olv van Ella van Osnabrugge een mooi muzikaal programma voor deze jubileumviering en zag er zelf ook prachtig uit met nieuwe gestreepte sjaaltjes en dassen in doopsgezinde blauwe kleuren. Na afloop van de dienst konden we elkaar ontmoeten in drie workshops: Een groep jongeren die deze zomer deel hadden genomen aan het Doopsgezind Wereldcongres in Harrisburg vertelden over hun ervaringen.
Er was gelegenheid om in een zeer korte tijd op een Djembé ( soort trommel) te leren spelen en deze groep gaf na afloop ook een uitvoering van deze oefening en dat klonk prima! In de Mennozaal was gelegenheid om te helpen met het samenstellen van MCC-schoolpakketten. Deze werden in kleurrijke katoenen tasjes gestopt, die gemaakt waren door een aantal Groninger zusters Door het hele land zijn op deze manier pakketten samengesteld en vanuit het doopsgezinde broederschapshuis te Schoorl in een container verscheept, bestemd voor kinderen van Syrische vluchtelingen.
De dienst werd gezamenlijk afgesloten met een uitgebreid stamppot-buffet dat menigeen zich heerlijk liet smaken! Met dank aan een ieder die meehielp om deze GDS- broederschapsdag te doen slagen !

Renée ter Veer